Spes Toksikološka poročilaToksikološka poročila na bazi vseh znanih študij

Nudimo storitve priprave dokumentacije ocene ustreznosti oz. poročila o varnosti farmacevtskih, kozmetičnih in prehrambnih izdelkov. Toksikološka poročila vam nudijo zagotovilo, da je vaš izdelek na trgu varen za zdravje ljudi. Vključene so vse kemijske in fizikalne lastnosti posameznih komponent izdelka, toksikološke lastnosti posameznih sestavin in celokupna varnost celotne formulacije. Za vas ovrednotimo toksikološki vpliv aktivnih učinkovin, nečistoč, topil, aditivov; kot so dišave, barvila, ojačevalci okusa, arome,… Glede na vaše želje se določijo limite izpostavljenosti tem snovem (za genotoksičnost, kancerogenost, teratogenost,…) na podlagi adsorpcije, distribucije, metabolizma in ekskrecije.

Toksikološka poročila so vam lahko dobra izhodiščna točka za oceno dovoljene/priporočene dnevne izpostavljenosti vašim produktom. Poročila temeljijo na bazi vseh, do sedaj, znanih študij. V primeru, da je določena spojina še popolnoma neraziskana se poročilo izda na podlagi predvidevanja podobnosti spojin pridobljenih z in silico modeli.