LCA analiza (ang. Life Cycle Assessment) – Ocena življenjskega cikla

Analiza življenjskega cikla (LCA analiza) je strokovno in znanstveno podprta metoda, ki se uporablja za ocenjevanje okoljskega vpliva storitve, procesa ali izdelka, skozi njegov celoten življenjski cikel. Zajema pridobivanje in predelavo surovin, proizvodnjo, distribucijo, uporabo, recikliranje in končno odlaganje. Analiza spremlja posledice, ki jih izdelek ali storitev pustita v okolju, od nastajanja do potrošnikove porabe.

Z LCA analizo ustvarimo popis uporabljenih virov in onesnaževal, ki nastanejo pri proizvodnji in uporabi izdelkov. Na podlagi teh parametrov pridobimo ključne podatke za oceno učinkov izdelka na zdravje ljudi, delovanje ekosistema in izčrpavanje naravnih virov. LCA analiza vsebuje informacije o potencialu globalnega segrevanja, potencialu tanjšanja ozonske plasti, oceni rabe energije, surovin in materialov ter podatke o drugih kazalnikih vpliva na okolje.

LCA analiza se za podjetja lahko izdela samo za fazo proizvodnje, kjer vam je lahko v veliko pomoč pri optimizaciji vaše proizvodnje, za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje ter izbiri materialov in postopkov, ki so trajnostno naravnani. Omogoča vam boljše razumevanje vašega proizvodnega sistema, odkrivanje »ozkih grl« in s tem posledično odkrivanje procesov, kjer je največji potencial za izboljšave.

Kazalci, ki se najpogosteje uporabljajo v LCA analizah:

  • Poraba energije
  • Vodni odtis
  • Potencial tanjšanja ozonske plasti
  • Vpliv na globalno segrevanje (GWP)
  • Ocena toksičnosti za ljudi in okolje
Spes LCA analiza