Politika kakovosti v podjetju Spes

Obravnavamo to politiko z vidika notranjih, zunanjih in splošnih dejavnikov.

Pri notranjih dejavnikih izvajamo delovanje in nadzor na naslednjih področjih:

 • skrb za zdravje zaposlenih z rednimi pregledi
 • skrb za zdravo delovno okolje z opravljanjem merite v naših prostorih in ustreznih ukrepih
 • skrb za redno izobraževanje zaposlenih
 • skrb za motiviranost zaposlenih pri vseh vidikih poslovanja
 • skrb za izvajanje sprejetih standardov poslovanja
 • skrb za preverjanje delovnih procesov in njihovo stalno izboljšavo

Pri zunanjih dejavnikih izvajamo:

 • skrb za vzdrževanje odličnih odnosov z dobavitelji
 • skrb za nenehne izboljšave v procesih naročanja, dobave, šolanja, instaliranja in servisiranja
 • skrb za vzdrževanje optimalne distribucije
 • skrb za ugotavljanje ali prenos pobud za spremembe pri izdelkih ali storitvah
 • skrb za zadovoljstvo kupcev z ustvarjanjem zaupanja in dolgoročnih stikov
 • skrb za reševanje kupčevih izzivov četudi ni v našem portfelju proizvodov ali storitev
 • seznanjanje z vsemi novostmi na našem področju
 • spodbujamo povezovanje med našimi različnimi partnerji
 • iskanje optimalnih rešitev glede zahtev, kakovosti in cene, ki jo dobi vsak kupec

Na splošnem področju skrbimo za:

 • vpetost v delovanje širše skupnosti, v katero vključujemo po potrebi tudi kupce in dobavitelje
 • skrbimo za varstvo narave z omejeno porabo naravnih resursov in ločevanjem odpadkov
 • borimo se proti onesnaževanju narave z lastnim zgledom in podporo gibanjem
 • skrbimo za konkurenčnost, profitabilnost in ekonomsko učinkovitost tudi z namenom prispevanja našega deleža  k delovanju in razvoju ožje in širše skupnosti.

Certifikati:

Podjetje Spes je v letu 2019 pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov - vavčer za pridobitev certifikatov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Spes AAA certifikat