LASTNOSTI PRODUKTOV

Vsi naši produkti so ustrezno certificirani, za njihov namen ter za področje uporabe.

Skupaj z dostavljenimi produkti pridobite tudi vse ustrezne certifikate ter izjave o skladnosti. Zagotovimo tudi druga ustrezna potrdila, dokazila o testiranjih produktov, informacije o njihovi sestavi ter validacijske pakete.

Za več informacij o dokumentaciji za določen produkt se obrnite na Kontakt in podporo.

parallax background